21e eeuwse vaardigheden een hype?

Werknemersvaardigheden voor jongeren

Donderdag 16 februari geef ik vanuit SO! Trainingsbureau weer een training werknemersvaardigheden. Dit keer voor jongeren werkzaam in het groen in Zuid-Holland. We werken tijdens de training aan 21e -eeuwse vaardigheden. Gericht op communicatie, samenwerking, probleemoplossend vermogen en metacognitie. Social skills met een directe koppeling naar de werkvloer. Het werken aan deze vaardigheden is voor werknemers niet altijd eenvoudig. Het is iets anders dan het toepassen van praktische beroepsvaardigheden en vakkennis. Om dit meer aan elkaar te verbinden is deze interactieve training vanuit SO! ontwikkeld.
Maar zijn 21e -eeuwse vaardigheden nieuw? De meeste 21e eeuwse vaardigheden zijn geen nieuwe vaardigheden. Ze zijn door veranderingen van de arbeidsmarkt wel van extra belang. Samenwerken met mensen van verschillende achtergronden, problemen oplossen, creativiteit en assertiviteit zijn hierbij belangrijke onderwerpen. Het zijn vaardigheden die niet beroepsspecifiek zijn maar voor iedereen belangrijk Krijgt dit nu meer aandacht dan voorheen? En zo ja is dat ook nodig? Beroepen in de samenleving zijn altijd aan veranderingen onderhevig. De extra aandacht voor deze ontwikkelingen én daarbij vooral wat dit van kinderen en jongeren vraagt is zeker nodig. Daarbij moeten wij vakkennis en vaardigheden niet uit het oog verliezen. Anderzijds meebewegen vernieuwen en jongeren voorbereiden op de toekomst, en de soms hoge eisen die gesteld worden aan hen vraagt om extra aandacht. Daar lever ik 16 februari in Den Haag graag weer mijn bijdrage aan.

Previous Jongeren voelen druk om te presteren

Leave Your Comment