Executieve functies trainen is succesvol

Deze denkfuncties om succesvol te functioneren, met alle veranderingen die het dagelijks leven met zich mee kan brengen, zijn heel belangrijk. Maar wat nou als er problemen zijn ontstaan? In plannen, organiseren, aandacht en controle? Geen nood! Executieve functies zijn goed te trainen. Zowel voor jongeren, jongvolwassenen als kinderen. Om goed te kunnen trainen werk je bij SO! samen met de trainer met verschillende methodes en werkvormen. Zo is het mogelijk om spelenderwijs je eigen breidheld worden. Tijdens deze sessie (foto) is er gewerkt aan cognitieve flexibiliteit. Daarin is het voor dit kind lastig om om te gaan met nieuwe situaties en loopt hij daarin vast. Om dit verder te oefenen en te trainen is deze executieve functie verder versterkt en in een positieve ontwikkeling. Dit met handige tips en advies voor op school en thuis.
Maar denk bij executieve functies ook aan inhibitie, werkgeheugen, emotieregulatie, volgehouden aandacht, taakinitiatie, planning en prioritering, organisatie, timemanagement, doelgericht gedrag en metacognitie wat belangrijke executieve functies zijn waarin je kunt trainen. Daarover een andere keer weer meer! Meer weten over de mogelijkheden voor herstelgerichte hulp licht m.b.t. deze hulpvragen? Neem gerust contact op: www.sotrainingsbureau.nl

Previous Je verhaal vertellen kan bij SO!

Leave Your Comment