Het puberbrein

Het puberbrein een moeilijke tijd?

Is uw kind steeds spullen kwijt? Komt uw puber steeds in de knoei met zijn huiswerk? Of is uw kind vaker dan eerst in conflict met volwassenen en / of leeftijdsgenoten? De puberteit is een leerzame maar ook soms moeilijke tijd. Maar waar nu eigenlijk rekening mee te houden? En wat te doen wanneer je als ouders met je kind vastloopt?
SO! Trainingsbureau is gespecialiseerd in trainingen voor pubers.  Onderwerpen als sociale vaardigheden, faalangstreductie en emotieregulatie kunnen hierbij aan bod komen. Maar ieder kind is anders. Daarom werken wij met diverse methodes (eclectisch) om de unieke aanpak per hulpvraag te kunnen ontwikkelen. SO! Trainingsbureau biedt psychosociale jeugdhulp in op maat diverse trajecten, individueel of in samenwerking met scholen. Daarbij maken we gebruik van een eigen oplossingsgerichte methode waarbij talenten centraal staan. Hierbij sluiten we aan bij de kennis van het brein van de jongere, dat volop in ontwikkeling is.

Maar wat gebeurd er nu eigenlijk in het puberbrein? Deze leeftijdsfase is voor veel ouders van pubers een uitdaging.  Hoe kunnen we de denkwijze van de puber beter begrijpen? Daarvoor een stukje theorie: Bij de puber ondergaan de hersenen een soort upgrade van netwerk en bedrading. Tijdens de adolescentie worden de uiteinden van zenuwcellen omhuld met ‘myeline’, een vettige substantie. Deze substantie zorgt er voor dat informatieoverdracht tot wel honderd keer sneller gaat. Een bijzonder proces wanneer je daarbij stil staat als ouders! De zenuwcellen krijgen ook meer uitlopers en de meest gebruikte synapsen (verbindingspunten) worden groter en sterker. Synapsen die weinig gebruikt worden sterven af. Dit proces zorgt ervoor dat de hersenschors, de buitenste laag van de grote hersenen, dunner maar efficiënter wordt. In de hersenschors speelt het gecompliceerde denken zich grotendeels af. Door deze veranderingen gaat het hele brein een stuk sneller werken. Dit proces gaat in de hele adolescentie door (tot ongeveer 24 jaar).Tijdens deze rijping is ook de frontale kwab, ook wel prefrontale cortex, in ontwikkeling. De prefrontale cortex fungeert als een soort mentaal klembord om informatie vast te houden, wat je nodig hebt om gedrag te sturen en te organiseren. Juist deze ontwikkeling kan ook zorgen voor het soms grillige  gedrag van de puber. Misschien helpt het dat er een verklaring voor is!
Deze kwab is ook betrokken bij impulscontrole, het oplossen van problemen, selectieve aandacht, besluitvorming en het beheersen van gedrag en emoties. Doordat dit stukje van de hersenen verandert, is de reactie van pubers heftiger dan volwassenen. Emoties kunnen wat gaan schommelen. Er zijn drie groeifases van het puberbrein. Elke fase heeft zijn eigen kenmerken die maken dat de opvoeding van een puber soms een behoorlijke uitdaging is:1.       Vroege adolescentie: deze vindt ongeveer plaats tussen het tiende en vijftiende levens jaar. Kinderen worden in deze fase beïnvloed door hormonen én door het proces van hersenrijping. Pubers zijn daardoor emotioneler en reageren gevoeliger. Ze zijn in deze fase erg gericht op het bevredigen van directe behoeftes. Wanneer ze ergens zin in hebben, willen ze het nu. Maar dan ook echt NU!2.       Midden adolescentie: deze vindt ongeveer plaats tussen het veertiende en zestiende levensjaar plaats. Pubers zijn in deze fase geneigd veel risico’s te nemen. Het draait veelal om het krijgen van kicks, wanneer ze iets gevaarlijks doen zien ze niet de consequenties hiervan. Sterker nog, ze kunnen zich niet altijd indenken wat mogelijke risico’s van hun acties/daden zijn. Maar al zouden ze hier wel over nadenken, roept dit evengoed geen of weinig emoties bij hun op.3.       Late adolescentie: deze vindt ongeveer plaats tussen het zestiende en tweeëntwintigste levensjaar plaats. Je kind krijgt steeds meer grip op zijn eigen doen en laten, hij is in staat om weloverwogen keuzes te maken, zijn gedrag te evalueren en zich aan te passen in sociale situaties.
Zoals je kunt lezen gebeurd er veel in deze levensfase voor de puber. Daarbij is het zeker een tijd waarin een steun en soms extra expertise heel helpend kan zijn voor de jongere en de ouder(s). Benieuwd wat SO! Trainingsbureau voor u en uw zoon of dochter kan betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact op met Sabina Bos Tel: 06 15600122 / info@sotrainingsbureau.nl  Alles over het puberbrein. (z.d.). Geraadpleegd op 3 april 2019

Previous Groepstraining 10 – 13 jaar

Leave Your Comment