Hulp voor LHBTIQ jongeren. SO! Trainingsbureau support paarse vrijdag! 

Hoe is het nu met? Vorig jaar hadden wij een interview in het thema LHBTIQ vanwege de paarse 

vrijdag. Verte! Hoe is het nu met jou?​

“Er is in 1 jaar veel gebeurd. Ik ga de hulp nu na 1 jaar bij SO! Trainingsbureau binnenkort afronden. 

Het was een moeilijke periode zowel thuis als op school ook vanwege een suïcide van een 

medeleerling op school die ik kende. Ook ging het met mij toen niet zo goed. Ik was somber en 

voelde mij niet fijn. Inmiddels heb ik veel verwerkt en is mijn thuissituatie verbeterd.”

Wat goed! Hoe heb je dat bereikt? ”Met gesprekken bij SO! Trainingsbureau, een groepstraining voor 

jongeren bij SO! Maar ook mijn ouders hebben via SO! Trainingsbureau ouderbegeleiding gekregen. 

We hebben al minder ruzie thuis, ik kan meer rust vinden en ik zit beter in mijn vel. Ik heb meer 

vrienden gekregen en doe meer leuke dingen in mijn vrije tijd. Ik voel mij zelf niet zo vaak meer zo 

somber. Ook heb ik nog hulp gehad om nare ervaringen een plekje te geven.”

Wauw wat knap. Je bent al ver gekomen. En het gaat zichtbaar beter met je. Nog even over het 

interview van vorig jaar. Vertel, Paarse vrijdag wat ga je er dit jaar mee doen op school? “We gaan op 

school versieren, we delen bandjes uit en er komt een kast te staan waar op die manier aandacht 

wordt gevraagd voor het onderwerp betreft een coming out”.​

En is dat nou echt nog nodig een paarse vrijdag? “Nou het is nog steeds zo dat de LHBTIQ jongeren 

een aparte groep zijn. Ook hier op school. Ook wordt er nog steeds gepest op school en is het echt 

nog niet altijd geaccepteerd. Het zo mooi zijn als iedereen met iedereen om kan gaan. Dat is nog niet 

zo.”​

Wordt jij ook gepest? “Ik werd gepest. Niet zozeer omdat ik bi ben en mensen dat weten. Dat ging 

meer over andere dingen. Ook ben ik gender fluid. Maar ik wordt nu niet meer gepest. Dat gaat veel 

beter.”​

Gender fluid, vertel. Wat is dat? Nou ik voel en uit mij niet zozeer mannelijk of vrouwelijk. Dat is bij 

mij meer ertussenin. Na de middelbare wil ik ook een andere naam gebruiken die daar beter bij past. 

Mijn vader support dat bijvoorbeeld met inschrijven voor een open dag met mijn nieuwe roepnaam. 

Lastig is wel als je dan mensen tegen komt die jou nog kennen. Die begrijpen dat dan niet.”

Oke en bi, eerst viel je op meisjes toch? “Ja ik ben erachter gekomen dat ik een bepaald type jongen 

ook leuk kan vinden. Maar ik ben bi en val daarbij meer op meisjes dan op jongens.”  

Oke paarse vrijdag is dus nog nodig voor meer kennis en begrip en om meer samen respect te 

hebben voor elkaar. Succes op school met Paarse vrijdag!

Previous <strong> <br> Samen sterk! Thema seksualiteit voor en door jongeren bij SO! Trainingsbureau</strong>

Leave Your Comment