Kinderen en scheidingen

Kinderen en scheiding:
Een scheiding van ouders kan bij zowel een kind als bij de ouders allerlei emoties met zich meebrengen. Dit kan gaan van boosheid, tot verdriet en het gevoel van partijdig te moeten zijn aan een van de ouders. Dit kan gepaard gaan met onderlinge strijd tussen de ouders. Hoe kan je er als ouders er toch samen uitkomen en wat kan SO! Trainingsbureau hierin voor jullie betekenen?Ouders:
Bij een scheiding kan er sprake zijn van onderlinge irritaties en/of nog verwijten vanuit het verleden. Er is immers een reden dat je uit elkaar gaat of gegaan bent. Dit kan er nog wel eens voor zorgen dat je reageert vanuit je eigen emotie. Dat is menselijk en hoort erbij.Onze aanpak:
SO! Trainingsbureau biedt opvoedondersteuning bij diverse vragen. Waaronder scheidingsproblematiek. Je komt als ouders diverse vragen tegen. Maar ook je kinderen kunnen veel leren in verwerking en emotieregulatie. Maar ook wat te doen wanneer er een conflict is tussen ouders? Wij kijken hierbij naar wat jij nodig hebt als ouder, zodat je je op die manier kan focussen op jouw eigen rol als opvoeder. De professionals van SO! Trainingsbureau kiezen geen kant. Er wordt gekeken naar het belang van alle betrokkenen, maar stellen wel het belang van het kind voorop.  

De dinsdagvraag: 
Hoe ga ik ermee om dat mijn dochter veel verdriet heeft over de scheiding maar er niet over kan praten? Ook merk ik dat ik geïrriteerd ben over de aanpak van mijn ex-partner daarin. Ik wil dat we samen onze normen en waarden meegeven. Mijn ex-partner pakt dat nu anders aan. En mijn dochter lijkt dat niet te durven bespreken. Als zij vertelt hoe het bij mijn ex-partner was in het weekend reageer ik niet maar het doet mij wel verdriet.Advies:
Probeer te kijken waar je eigen emoties een rol spelen in irritatie of (onverwerkt) verdriet. Dit is iets om zelf (met waar nodig professionele hulp) mee aan de slag te gaan. Kijk ook waar je dochter haar vragen liggen. Soms helpt het wanneer zij er met haar ouders over kan praten. Maar soms is het ook fijn dit los van beiden te doen met een neutraal persoon zodat loyaliteit geen rol speelt. Kinderen willen het graag voor beide ouders goed doen. Probeer ook daarom positief te zijn over de ander. Niet meer als partner maar wel als vader of moeder. (Hoe moeilijk dat ook kan zijn soms vanwege eigen emoties). Wanneer het jou verdriet doet wanneer je kind vertelt over het weekend bij de ander pikt zij dit mogelijk op. Het maakt het moeilijker voor je dochter om er de volgende keer over te beginnen. Probeer als tip vooral open vragen te stellen over haar gevoel of ervaring. (Zonder waardeoordeel). Het soms ‘even laten’ en afwachten wanneer zij ermee komt kan ook helpend zijn. Bespreek je vragen op dit punt als het lukt ook met je ex-partner als ouders. Tevens vraag tijdig hulp. Het zijn ook moeilijke kwesties. Geef je eigen gevoel daarin de ruimte en wees niet te streng voor jezelf. Het is voor allen een leer en verwerkingsproces. 

Previous Hoe help ik mijn onzekere kind?

Leave Your Comment