Omgaan met ADHD zonder medicatie?!

Leren omgaan met ADHD in de puberteit zonder medicatie?!

Het hebben van ADHD kent zijn uitdagingen. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat je deze uitdaging met behulp van psycho-educatie aan kunt pakken. De puberteit is een lastige fase, en al helemaal wanneer je hulpvragen hebt in prikkelverwerking. Bij SO! Trainingsbureau hebben we expertise m.b.t. puberteit.
Psycho-educatie houdt in dat de jeugdige en diens omgeving van informatie wordt voorzien over ADHD. Door middel van psycho-educatie leer je jezelf beter begrijpen en kun je leren inschatten hoe je met verschillende situaties omgaat.
We werken vanuit SO! Trainingsbureau met jongeren met een gestelde diagnose; soms zonder medicatie. Ook werken we met de aanpak wanneer de klachten en hulpvraag er is in prikkelverwerking maar er geen diagnose gesteld is. De aanpak in trainingen vanuit SO! kan in beide gevallen helpend zijn. Soms zelfs zo goed dat de stap naar het stellen van een diagnose en medicatie niet nodig is. In andere gevallen werkt het vanuit beide kanten heel effectief. Psycho-educatie en sociaal cognitieve trainingen kunnen dan precies zijn wat je nodig hebt!

SO! Methodes
Bij SO! Trainingsbureau gaan wij bovendien nog een stap verder. Wij combineren psycho-educatie met sociaal cognitieve trainingen. Gericht op zelfinzicht en het herkennen van signalen. Deze trainingen zijn door middel van de jeugdhulprichtlijnen op maat gemaakt voor een jeugdige, want iedere jeugdige is tenslotte uniek! Daarbij is bij SO! Trainingsbureau plezier en een laagdrempelige aanpak belangrijk om te werken aan de eigen ontwikkelpunten. Iets wat juist in deze levensfase heel belangrijk is.

Resultaten
Omdat de psycho-educatie en sociaal cognitieve trainingen in een interactieve en creatieve vorm worden aangeboden geeft dit een juiste ingang bij de jeugdige. Onze ervaring leert dat deze aanpak werkt, stimuleert en motiveert. Ook de expertise in het omgaan met weerstand, leren kennen van eigen valkuilen en omgaan met (soms een lage) frustratietolerantie is voor zowel de jongeren als ouders iets wat SO! Te bieden heeft. Tevens vergroot deze aanpak de zelfredzaamheid van de jongere.

Expertise
De trajecten op maat worden aangeboden door ons kleinschalige team van jeugd en gezinsprofessionals, trainers, 1 pedagoog en 2 orthopedagogen. Met onze kennis en expertise binnen het onderwijs en psychosociale jeugdhulp weet u zeker dat jeugdigen de juiste expertise kunnen ontvangen met hun vragen omtrent ADHD. Onze persoonlijke op maat aanpak waarin je gezien en gehoord wordt is wat ouders en kinderen bij SO! prettig vinden.

Aanmelden
Waarom heeft SO! Trainingsbureau geen wachtlijst? Bij SO! Trainingsbureau schakelen we snel. We hebben een goede doorstroom doordat jeugdigen in kortdurende trajecten goede resultaten behalen. We hebben mede daardoor geen wachtlijsten binnen de psychosociale jeugdhulp. We zijn flexibel inzetbaar. We hebben een deskundig en veelzijdig team. Daarom kan er gelijk gestart worden. Bij SO! Worden de trainingen tevens volledig vergoed.

Zoek je expertise, geen therapie maar een passende deskundige training op maat? Waar wacht u nog op?
W: www.sotrainingsbureau.nl/verwijzers
E: info@sotrainingsbureau.nl
T : 0615600122

Previous Het puberbrein

Leave Your Comment