Resultaten van sociale trainingen

Trainingsprogramma’s met psycho-educatie (kennisoverdracht) zijn effectiever in het verbeteren van interpersoonlijke en emotionele vaardigheden dan programma’s zonder psycho-educatie. Psycho-educatie is een belangrijk onderdeel in de trainingen bij SO! Trainingsbureau! Dus dit is zeker een mooi onderzoeksresultaat van de UvA. 

Bij SO! Trainingsbureau geven we training op sociaal cognitief gebied wat hier voor kinderen en jongeren tevens goed op aansluit. Daarin werken we ernaar toe ook zoveel mogelijk een transfer te maken naar de verschillende levensgebieden. Uit onderzoek is tevens gebleken dat het doen van meer dan 1 oefeningen meer effect heeft. Dat past ook goed bij onze visie dat vaardigheden aanleren in combinatie met educatie en inoefenen op langere termijn meer effect heeft. Hoe breder de aanpak gedragen wordt hoe effectiever het is. Wil je meer informatie over onze eigen werkwijze?
Kijk dan op deze pagina voor meer over onze expertise 

Link onderzoek Universiteit van Amsterdam: https://www.uva.nl/shared-content/faculteiten/nl/faculteit-der-maatschappij-en-gedragswetenschappen/nieuws/2020/03/hoe-we-sociale-vaardigheidstrainingen-voor-kinderen-nog-beter-kunnen-maken.html?1585492699060

Previous Mijn puber wil niet leren

Leave Your Comment