Samen delen, samen weten; week van de opvoeding

Dit is de week van de opvoeding samen met SO! Trainingsbureau Noord Holland!​

Het thema van dit jaar is samen delen, samen weten. Ieder teamlid vanuit SO! Trainingsbureau heeft 

nieuws voor je. SAMEN vanuit verschillende invalshoeken vanuit onze teamleden vertellen we je 

meer over opvoeding en over de jeugdhulp! Handig als ouders of verwijzer om hier meer over te 

weten nietwaar? ​

Hierbij onze 10 TOP opvoedspeerpunten – vanuit ons hart – : 

1.OPRECHT: Het is als jeugdprofessional ontzettend bijzonder om een tijdje mee te mogen 

lopen met een kind en zijn gezin. Wanneer ouders en kind zich openstellen en je vertrouwen, 

geeft dat enorm veel voldoening. Maar het allerleukste zijn de tekenen van groei en 

verandering. Als je ziet dat kinderen lekkerder in hun vel zitten en ouders meer vertrouwen 

hebben hun opvoeding. Dat is ècht samen werken. 

2.SYSTEEMGERICHT: Vanuit SO! Trainingsbureau nemen wij het gehele systeem mee in de 

begeleiding. De opdrachten die wij tijdens de individuele trainingen gebruiken, delen we met 

ouders. Wij geven handvaten hoe ze dit thuis met hun kinderen kunnen bespreken/oefenen, 

om zo echt de samenwerking op te zoeken!  

3.DICHTBIJ: In opvoedondersteuning en ouderbegeleiding richt ik mij vooral op communicatie 

en benadruk ik het belang hiervan. De ontwikkeling van de jeugdige staat in het gesprek altijd 

centraal.  

4.VEILIG: In de communicatie wordt er een veilige basis gecreëerd. Hierbij is de context heel 

belangrijk om goed aan te sluiten. 

5.LAAGDREMPELIG: Doormiddel van gesprekken en oefeningen wordt er met ouders en 

jeugdigen op een creatieve en laagdrempelige manier meegedacht over opvoedvragen om de 

jeugdige zich optimaal te laten ontwikkelen.  

6.MULTICULTUREEL: Ons team heeft verschillende afkomsten en culturen o.a; Marrokaans, 

Indonesisch, Afghaans, Frans, Ghanees, Nederlands, Surinaams. Ïk ben bijvoorbeeld half 

Surinaams en in de Surinaamse cultuur is het normaal dat oma’s opa’s, tante en ooms 

meehelpen in de opvoeding. Tijdens het werk merk ik dat ik daardoor de contextuele 

methode veel meeneem in mijn trainingen”. 

“Ik vindt samenhorigheid vind ik heel belangrijk omdat dit verbind en elkaar waarderen en 

respecteren hoe de ander is. ik kom uit twee culturen Indonesie (gemixed bloed) en Europees 

Nederlands. De familie vanuit Nederland is zakelijker opgevoed en hierbij is status belangrijk. 

Bij mijn Indische afkomst is van samenhorigheid en met elkaar een rode draad, wat dus 

verbind en waarbij liefde en warmte belangrijk is om je te ontwikkelen ongeacht je niveau”. 

7.SPORTIEF: Sport is voor mij een groot factor in de opvoeding. Doormiddel van sport leer je 

stevig staan, discipline, respect en krijg je meer zelfvertrouwen, zeker met een vechtsport! 

8.SAMEN: Samen werken in trajecten is voor mij heel belangenrijk, samen houdt in: 

vertrouwen, overleg en op 1 lijn zitten met de client!  

9.UNIEK: Voor sommige ouders gaat dit van een leien dakje. Voor sommige ouders een groot 

vraagteken. Er wordt immers geen gebruiksaanwijzing geleverd bij geboorte. 

Gelukkig proberen wij vanuit SO! Trainingsbureau samen met ouders een eigen 

gebruiksaanwijzing te ontwerpen. Dit is voor het kind handig zodat het kind leert hoe hij, zij 

of het in elkaar steekt (identiteitsvorming). Maar ook voor de ouders en omgeving handig 

zodat je leert hoe je het beste kan aansluiten en het kind kan laten bloeien en groeien. 

10.Samen met ouders kijken we ook naar hun eigen gebruiksaanwijzing (opvoedondersteuning). 

Ieder kind en iedere ouder is uniek!​

Je neemt jezelf (eigen normen en waarden en opvoeding) hier namelijk in mee. 

Previous <strong> Start 13 september SO! Dagbehandeling 14-17 jaar </strong>

Leave Your Comment