SO! hulp voor LHBTIQ+ jongerenšŸŒˆ

JuniĀ isĀ de maand van Pride.Ā InĀ dezeĀ maandĀ wordtĀ erĀ speciaalĀ aandachtĀ besteedĀ aanĀ deĀ 

positie,Ā emancipatieĀ enĀ acceptatieĀ vanĀ deĀ LHBTIQ+Ā gemeenschap.Ā VanuitĀ SO!Ā TrainingsbureauĀ zijnĀ wijĀ 

hier niet alleen in juni mee bezig, maar ieder mogelijk moment! 

EenĀ jongereĀ vanĀ onsĀ maaktĀ zichĀ hardĀ voorĀ deĀ LHBTIQ+Ā gemeenschap.Ā OpĀ middelbareĀ scholenĀ zijnĀ erĀ 

organisatiesĀ inĀ hetĀ levenĀ geroepen,Ā genaamdĀ deĀ GSA.Ā DeĀ GSAĀ komtĀ opĀ voorĀ deĀ LHBTIQ+Ā gemeenschapĀ 

door activiteiten te organiseren, denk bijvoorbeeld aan de paarse vrijdag in december.  

Wij hebben een interview gedaan met onze jongere. Hieronder enkele stukjes uit dit interview. 

ā€˜Het is fijn om uit de kast te komen bij mensen die je vertrouwt. Het viel voor mij grotendeels wel mee, 

alleen mijn moeder accepteerde het niet. Ze denkt dat het een fase is en dat ik nog te jong ben om er 

zeker van te zijn. Van mij mag ze dit denken, ze accepteert mij namelijk verder wel hoe ik ben.ā€™ 

Als jongere kan het lastig zijn om uit de kast te komen. Wij vanuit SO! Trainingsbureau ondersteunen 

de jongeren hierbij. Het is belangrijk dat de jongere leert ervaren dat het een stukje is van wie hij is 

als persoon, maar dat dit niet alleen is wie die is. Er wordt bij SO! Trainingsbureau dan ook aandacht 

besteed aan het zelfbeeld en zelfvertrouwen van de jongere. 

ā€˜Het helpt mij dat mensen mij begrijpen. Zo is er iemand in de familie ook biseksueel. Wel denk ik dat 

er meer nodig is om acceptatie groter te maken, het pesten kan nog meer aangepakt worden.ā€™ 

Wanneer er bij een jongere naar voren komt dat er pestgedrag aanwezig is, pakken wij met het 

netwerk dit pesten aan. Wij betrekken ouders en school en waar nodig ook anderen die belangrijk 

zijn voor de jongere. 

En het allerbelangrijkste wat wij jullie willen meegeven: 

ā€˜Wees jezelf en verander niet voor anderen. Je bent een persoon en het is niet je persoonlijkheid als je 

bi/homo/lesbienne bent. Geef aandacht aan iemand zoals die is in zijn geheel!ā€™ 

Vanuit onze expertise bij SO! Trainingsbureau ondersteunen wij kinderen, jongeren en ouders bij de 

volgende vraagstukken rondompuberteit, geaardheid, seksualiteit en genderidentiteit.  

Previous SO! Maakt sterk tegen pesten šŸ’ŖšŸ½

Leave Your Comment