SO! Expertise

Speltherapie

Wat is speltherapie?

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen tussen 4 en 12 jaar waarbij spel wordt gebruikt als middel om het kind te begrijpen en te helpen.

Spel is de taal van het kind. Een kind kan niet altijd vertellen wat hem of haar bezighoudt, maar kan het wel laten zien in spel. Voor kinderen is spelen de manier waarop zij de wereld ontdekken. In de spelkamer biedt de speltherapeut materiaal aan dat het kind ondersteunt in het uiten van zijn gevoelens en gedachten. In spel, maar ook in tekeningen of gesprekjes, kan een kind op een natuurlijke wijze zijn ervaringen en gevoelens uiten, ordenen en verwerken. Ook kan het kind in spel experimenteren met nieuw gedrag. Hierdoor leert het anders omgaan met moeilijke situaties.

Voor wie is speltherapie?

Speltherapie kan worden ingezet bij:

  • Emotionele problemen zoals boosheid, faalangst, druk of teruggetrokken gedrag.
  • Verwerking van ingrijpende gebeurtenissen zoals een vlucht uit een oorlogsland, verlies van een dierbare, scheiding, ziekenhuisopname, mishandeling, misbruik of ander trauma.
  • Sociale problemen zoals pesten of gepest worden.
  • Lichamelijke klachten zonder medische oorzaak zoals slaapproblemen, hoofd- of buikpijn, zindelijkheidsproblemen of concentratieproblemen.

Hoe het speltherapietraject verloopt:

Fase 1: Aanmelding

Als ouder of verzorger kun je zelf je kind aanmelden voor speltherapie. Ook scholen, instellingen of huisartsen kunnen speltherapie adviseren.

Fase 2: Intake en kennismaking

In het intakegesprek bepreken we waarover jij je zorgen maakt. Ook wordt de ontwikkeling en de levensloop van jouw kind besproken. De therapeut schat in of speltherapie iets voor jouw kind zou kunnen betekenen. Zo niet, dan kijken we naar alternatieven.

Fase 3: Observaties

Vervolgens worden drie tot vijf spelobservaties ingepland. Hierbij worden diverse spelvormen ingezet. Denk hierbij aan rollenspellen, sensopathisch materiaal (zand, slijm), muziek maken en bewegen. Op deze wijze vormt de speltherapeut een goed beeld van jouw kind en krijgt het zicht op de problematiek.

Fase 4: Adviesgesprek en start therapie

Na de observaties vindt het adviesgesprek plaats waarin we het behandelplan bespreken. Daarna starten we met de individuele speltherapie. Dit is wekelijks op een vast tijdstip en duurt 50 minuten. De duur van de therapie hangt af van de hulpvraag. Sommige kinderen zijn met een aantal sessies al voldoende op weg geholpen, soms is meer tijd nodig. Tijdens de tussentijdse gesprekken bespreken we de voortgang en het vervolg.

Fase 5: Tussentijdse evaluaties en afronding

Een goede afstemming tussen ouders, speltherapeut en eventueel andere betrokken professionals (leerkracht, begeleider, etc.) is belangrijk voor het effect van de therapie. Daarom vinden regelmatig gesprekken plaats waarin de voortgang worden besproken. De speltherapeut vertaalt het spel van het kind en geeft inzicht in zijn of haar belevingswereld en behoeften. Wanneer de doelen zijn behaald, ronden we de speltherapie af.

Kwaliteitsregister

Onze masteropgeleide speltherapeut Melle Duijvis is aangesloten bij de NVVS/FVB, register Vaktherapie en SKJ.

Meer weten?

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op, wij vertellen je graag meer. Dit kan via onze contactpagina.