Doorlopende groepen Voor het hele jaar Pychosociale hulpgroep 14-17 jaar

 • Welkom bij de psychosociale hulpgroep voor jongeren van 14 – 17 jaar!
  Een traject op maat gericht op psychosociale hulpvragen.
  De kinderen krijgen tijdens de bijeenkomsten opdrachten en worden daarbij begeleid door ervaren, bevoegde trainers/ jeugdprofessionals. We werken op maat. Elke groep is uniek en stellen we samen a.d.h.v. evidence based methodes gericht op de hulpvrrragen van de deelnemers.
  Na afloop van elke bijeenkomst ontvangt u een logboek waarin je als ouder(s) / verzorgers kunt terugzien wat er gedaan en geoefend is.
  Onderdelen: Psychosociale hulpvragen, zelfbeeld, zelfvertrouwen, je eigen sterke kanten en leerpunten leren kennen, om leren gaan met grenzen van jezelf en de ander, pestproblematiek, social skills, (leer de stappen), omgaan met emoties (inzicht in helpende en blokkerende gedachten) en praktisch (in)oefenen van situaties.
  Dit alles op een laagdrempelige manier, in samenwerking met elkaar en met veel doe-opdrachten.
 • Het is tevens mogelijk in combinatie met ouderbegeleiding en of een individueel traject.
 • Aanmelden: Voor meer informatie over de (mogelijkheden van) deze groep kunt u mailen naar: info@sotrainingsbureau.nl of naar 06-15600122.

Start: Meerdere instroommomenten per jaar. Neem contact op voor meer info.

Previous Doorlopende groepen voor het hele jaar Psychosociale hulpgroep 10-13 jaar

Leave Your Comment