Weerbaarheid en assertiviteit

Wanneer ben je assertief of weerbaar?
Weerbaar of assertief zijn betekent dat je voor jezelf opkomt op een passende manier. Je geeft je mening of geeft een grens aan en houdt hierbij rekening met de ander. Dit klinkt soms makkelijk, maar zo simpel is dat niet altijd. Sommige kinderen vinden het moeilijk om te zeggen wat ze vinden omdat ze bang zijn voor de reactie van anderen. Andere kinderen kunnen assertief reageren maar houden hierbij geen rekening met de ander waardoor er ruzie ontstaat. Bij SO! Trainingsbureau hebben we expertise in het trainen van weerbaarheid door onze effectieve methodes in te zetten.

Wat doelen kunnen zijn omtrent weerbaarheid:

  • Oefenen hoe je uit een gevecht blijft
  • Leren hoe je om kunt gaan met pesten
  • Grenzen leren aangeven zowel verbaal als non-verbaal
  • Weten hoe je non-verbale houding meespeelt (lichaamstaal)
  • Reflecteren op eigen gedrag en gevolg
  • Zelfkennis: waar ben ik goed in en waar ben ik minder goed in.
  • Emotieregulatie: bv. omgaan met boosheid en daardoor ook meer assertief reageren

Hoe trainen we dit?
Afhankelijk van wat een kind precies wilt leren stelt de trainer een traject op maat samen. De trainer gaat met het kind na wanneer het lastig is om voor zichzelf op te komen. Een deel van weerbaarheidstraining is het cognitieve gedeelte: het omgaan met eventuele blokkerende gedachten. Vervolgens gaat het kind samen met de trainer aan de slag met het oefenen met situaties uit de praktijk, bijvoorbeeld school of thuis. Dit oefenen doen zij aan de hand van een effectieve methodiek die sociale vaardigheden aanleert. Door het regelmatig te oefenen geeft dit zelfvertrouwen! Wil je meer weten over deze methode? Kom dan vrijblijvend langs voor een gesprek. 

Pestproblematiek
Het trainen van weerbaarheid heeft soms ook te maken met pestproblematiek die speelt op school. Wij hebben expertise in pestproblematiek en maken tevens de transfer naar de klas waar dat nodig is. Bij (enkelvoudige) traumatische ervaringen, zoals bij pesten, kunnen onze deskundige EMDR therapeuten de dieper liggende klachten aanpakken. Met EMDR therapie, in combinatie met onze praktische trainingen en handvatten, heb je dit SO! onder de knie.Dankzij de persoonlijke en creatieve aanpak, de humor en openheid van onze jeugdprofessionals, ervaren de jeugdigen de manier van leren als leuk en gemakkelijk. Tijdens de trainingen worden kinderen/jongeren uitgedaagd, maar nooit overvraagd.

Resultaat
Het beheersen van deze vaardigheden is iets waar je je hele leven profijt van hebt. Er zijn in ieders leven situaties waarin het nodig is om voor jezelf op te komen, omdat anderen anders over je grenzen heen stappen. En ook als je juist wilt leren hoe je meer rekening kan houden met een ander, en grenzen meer wilt leren accepteren, is deze training zeer waardevol.

Wil je weten hoe kinderen een traject bij ons hebben ervaren? Lees dan één van onze blogs over een van de afgeronde trajecten! Wil jij ook graag aan je eigen leerdoelen over weerbaarheid/assertiviteit werken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 


Contactgegevens: 06-15600122 (Sabina Bos) of via info@sotrainingsbureau.nl

Previous Pesten

Leave Your Comment