SO! Certificering

Certificering

SO! Sociaal Trainingsbureau biedt kwaliteit en expertise:

Onderwijs:

 • CRKBO LLoyds geregistreerd
 • Leerbedrijf voor HBO: MWD/MWD uitstroomprofiel UJW, SPH en Pedagogiek
 • Tweede graad Docent Gezondheidszorg en Welzijn Educatieve Faculteit
 • Tweede graad Pedagogiek, Hogeschool van Amsterdam
 • Faalangsttrainer, RINO
 • Sociale vaardigheden, RINO
 • Competentie gericht coachen voor onderwijs. NOA.
 • Gediplomeerd projectmanager, Inholland.

Jeugdhulp:

 • SKJ geregistreerde professionals. Kwaliteitsregister Jeugd.
 • Gediplomeerd: MWD, SPH, Project management. 
 • Gediplomeerd speltherapeut. NVVS/FVB.
 • Gediplomeerde master geschoolde pedagogen.
 • Gediplomeerde professional in IAG, Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding.
 • Lid van Beroepsvereniging Professionals in Sociaal Werk.
 • BPSW basis en verdieping, beroepscode geschoold
 • Bevoegd deelnemer van de VIN voor regio Gemeente Alkmaar (landelijke registratie).
  Vroeg Samenwerken in Noord Holland Noord.
 • We werken samen met een gediplomeerd EMDR therapeut voor onze praktijk.
 • Scholingplan per medewerker, gericht op een levenlang leren en verdiepen in specifieke expertise
 • Stagiaires minimaal HBO, WO opleiding. En MBO gediplomeerd in Jeugdzorg. We werken samen met Inholland en de HvA en zijn een erkende en gecontroleerde stageplek. Social Work, Uitstroomprofiel Jeugdzorg, MWD, GGZ agoog.

We zijn een onderdeel van de Vrijgevestigde Jeugdhulpverleners en gecontracteerd. We werken verder ook onder een coöperatie de Vrije Jeugdhulp waarin expertise wordt uitgewisseld en waar we tevens voor elkaar in samenwerking inzetbaar zijn, in diagnostiek, IQ-onderzoek, spel- en EMDR therapie en mediation voor ouders met dieperliggende relationele problemen en scheidingsproblematiek. Zo kunnen we snel schakelen en hebben wij alles in huis zodat u op 1 plek alles kunt vinden.

Ons Certificaat
Certificaat 148882 Keurmerk HKZ SO! Trainingsbureau

 
Kwaliteitsstatuut
 

Meldcode huiselijk geweld

Sinds 1 juli 2013 is het voor professionals verplicht de Meldcode te gebruiken bij vermoedens van huiselijk geweld. Als gecertificeerde organisatie werken wij conform beroepscodes en daarom ook conform de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. U kunt onze aanpak lezen in het document Meldcode SO! Trainingsbureau

Aanmelden

Voor meer informatie over de (mogelijkheden van) training en/of om je aan te melden kun je mailen naar info@sotrainingsbureau.nl. Of neem telefonisch contact met ons op.