SO! Trainingsbureau

Ouders

Onderwijshulpvragen

“Mijn kind heeft moeite om voor zichzelf op te komen”, “Mijn zoon wordt gepest, hij heeft het nodig om te leren hoe je voor jezelf opkomt”, “Bij toetsen en prestatiemomenten heeft onze dochter spanning en stress”, Mijn zoon is snel afgeleid en onrustig. In de klas loopt hij soms vast in concentratie.

Psychosociale jeugdhulpvragen

“Mijn dochter is somber en heeft een laagzelfbeeld”, “Wij hebben als ouders wat praktische tips nodig hoe het beter kan om emoties te uiten, iets te leren bespreken”,  Mijn dochter heeft een nare ervaring meegemaakt in de puberteit. We zoeken hulp voor haar en voor ons als ouders hoe we haar kunnen steunen. 

Een aantal voorbeelden van mogelijke hulpvragen waarbij er soms wat extra’s nodig is. SO! Trainingsbureau biedt daarbij laagdrempelig met een praktische insteek trainingen die snel resultaat kunnen geven. 

Wij bieden hulp aan kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar die problemen ondervinden op sociaal emotioneel gebied. Met onze expertise en deskundigheid op dit vlak, bieden wij op-maat jeugdhulptrajecten aan en onderwijsarrangementen voor kinderen en jongeren (en ouders) op verschillende levensgebieden. Handvatten en skills leren om te leren toe te passen.

Wij geloven dat ieder kind de kans kan krijgen om zich te ontwikkelen, zijn/haar talenten te ontdekken, tot bloei te laten komen en een positief zelfbeeld verder kan opbouwen.

 
 

We bieden hulp bij:

Jeugdhulp:

 • Emotieregulatie
 • Prikkelverwerking
 • Hechtingsvragen
 • Pesten
 • Angstklachten
 • Somberheid en piekerklachten
 • Identiteit, zelfvertrouwen en zelfbeeld
 • Traumaverwerking (enkelvoudig)
 • Ouderbegeleiding en pedagogisch advies
 • Multiculturele vraagstukken
 • Meisjes specifieke hulpverlening (meisjesgroep)
 • Jongens specifieke hulpverlening (jongensgroep)
 • Seksualiteitsontwikkeling & grenzen leren aangeven
 • LHBTIQ
 • Puberteit, puberbrein voor jongeren en ouders
 • Zelfredzaamheid, zelfstandigheid
 • ADHD
 • Autisme
 • Psycho-educatie
 • Rouwverwerking verlies, overlijden, echtscheiding

Onderwijs:

 • Faalangstreductie
 • Executieve functies
 • Studievaardigheden
 • Concentratie en prikkelverwerking
 • Pesten
 • Puberbrein, puberteit
 • Assertiviteit en weerbaarheid
 • Hoogsensitiviteit / hoogbegaafdheid
 • Emotieregulatie
 • Sociale vaardigheden
 • Motivatieproblemen
 • Overgang naar de brugklas
 • COVID hulpvragen, eenzaamheid, faalangst, emotieregulatie, motivatieproblemen
 • de Veilige klas

Onze trainingsmogelijkheden

We werken volledig op maat en vraaggericht en stellen uit onze materialen en methodes een uniek aanbod voor uw kind samen.

 • Individuele trajecten op maat. Ook op locatie en op school mogelijk.
 • Ouderbegeleiding
 • Groepsgerichte trainingen ook in combinatie met een individueel traject mogelijk
 • EMDR therapie (bijv. bij pestervaringen) mogelijk in combinatie met trainingen
 • Speltherapie
 • Opvoedondersteuning
 • Gezinsbegeleiding (ook thuis in huisbezoeken mogelijk)
 • Online begeleiding en ouderbegeleiding is tevens mogelijk

We hebben een team met professionals op diverse expertisegebieden en met verschillende achtergrond. Kijk verder bij ons team

Onze aanpak

 
Tijdens het eerste gesprek maken we kennis met elkaar en kind/ jongere. We bespreken wat de vragen of problemen zijn en komen bij een eerste gesprek samen tot een voorstel plan van aanpak. Tevens kan onze regiebehandelaar desgewenst aansluiten bij dit gesprek, of een tweede gesprek / tussentijdse evaluatie om samen mee te denken met elkaar. We wegen zorgvuldig de juiste weg af en zorgen dat resultaten zo ook behaald kunnen worden. 

Onze aanpak is een combinatie van sociaal cognitieve methodes en muzisch agogische technieken. Gericht op een praktische aanpak, doen en ervaren en tevens waar nodig oefeningen en thuisopdrachten zodat je het ook daadwerkelijk kunt toepassen. Praktische handvatten en toe te passen stappen gericht op de eigen vragen talenten en unieke eigenschappen.

Bij een tussentijdse evaluatie kijken we tevens of we samen op de goede weg zijn en wat er nodig is. Tussentijds doen we dit ook waar nodig, SO! Trainingsbureau is een kleinschalige aanbieder en kan daardoor op maat werken en snel schakelen. We zijn bereikbaar en hebben een persoonlijke aanpak.

Omdat we op maat werken is de duur verschillend. Afhankelijk van de vraag en aanpak. Wanneer er meer tijd nodig is nemen we die zodat de doelen behaald worden maar het behaalde resultaat ook vastgehouden kan worden. Ook in nazorggespreken en contact is hier ruimte voor waar gewenst.

Aanmelden

Voor meer informatie over de (mogelijkheden van) training en/of om je aan te melden kun je mailen naar info@sotrainingsbureau.nl. Of neem telefonisch contact met ons op.