SO! Het team

Het team

Welkom bij SO! Sociaal Trainingsbureau. Bedankt voor uw interesse in ons aanbod aan onderwijsdiensten en psychosociale jeugdhulp. We zijn een divers team met veel expertise! U kunt altijd bellen of een e-mail sturen. Voor meer informatie kunnen we uiteraard ook kosteloos een persoonlijke of telefonische afspraak maken.

Sabina Bos

Eigenaar, Jeugd & Gezinsprofessional & Projectleider

Ik heb jaren ervaring in onderwijs en hulpverlening, maatschappelijk werk, loopbaanadvies en trajectbegeleiding. Naast de benodigde kwalificaties ben ik als persoon oprecht in mijn aanpak en wat ik doe. Ik weeg samen zorgvuldig af wat de juiste weg is. Dit doe ik niet alleen in theorie maar ook in de praktijk. Echt luisteren naar de ander om samen tot een doeltreffende analyse en aanpak te komen. Oprecht zijn is iets wat ook in de aanpak met kinderen en jongeren, erg belangrijk is. In mijn ideeën en oplossingen ben ik een vindingrijk en creatief persoon. Humor vind ik belangrijk, maar ook een doelgerichte aanpak. Ik ben sensitief en nuchter. Mede door mijn nuchtere inslag vind ik het belangrijk om een goede koppeling te maken naar de praktijk. Ik ben als eigenaar ook zelf nog werkzaam in de jeugdhulp (SKJ geregistreerd) en onderwijsbevoegd. Ik geloof in een platte organisatie en ben met veel plezier onderdeel van ons team. Iets wat onze kleinschalige organisatie in onze werkwijze en visie uniek maakt.

Als eigenaar van SO! Sociaal Trainingsbureau sta ik ervoor dat we vanuit onze visie u de expertise kunnen bieden die u zoekt!

Esmée Stammes

Jeugd & Gezinsprofessional / Pedagoog

Ik heb ervaring in werken met kinderen, jongeren en ouders vanuit de jeugdhulp, pedagogisch Werk, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Dit neem ik mee in mijn werkzaamheden voor SO! Sociaal Trainingsbureau.  Tot slot heb ik mij verder geschoold in het begeleiden van kinderen / jongeren gericht op hulpvragen in zelfbeeld/ zelfvertrouwen, faalangstreductie en kinderen met kenmerken in autistisch spectrum.  Ook geef ik pedagogisch advies en begeleiding aan ouders en het jonge kind in onze Speel Doe groep.
Voor het onderwijs bied ik als trainer hulp in arrangementen op (basis) scholen en ondersteun ik in trainen van jongeren m.b.t. executieve functies, leer strategieën en studievaardigheden. 

Groetjes Esmée

Yoni Nieboer

Jeugd & gezinsprofessional

Tijdens mijn studies heb ik vaak getwijfeld of ik het wel kon behalen. Ik heb dyslexie. Door mijn dyslexie moest ik schriftelijk opdrachten vaak verbeteren waardoor mijn twijfels werden bevestigd. Dat bleek gelukkig onterecht gelukkig! Ik heb dan ook geleerd en wil anderen vooral meegeven:
“Nooit op te geven en leer te vertrouwen op jezelf”. Ik ben daar een mooi voorbeeld van!
Mijn gedrevenheid kenmerkt mij ook in mijn werk met kinderen/jongeren en hun omgeving.
Ik ga ervoor! Op een energieke en creatieve manier ga ik opzoek naar de mogelijkheden.
Samen gaan we werken aan jullie hulpvraag. Ik ontwikkel bij SO! met mijn collega’s methodes die daarbij effectief zijn om je doelen te behalen.
Ik kijk er naar uit om je gauw (persoonlijk!) te ontmoeten bij SO Trainingsbureau!

Groetjes,
SO! Yoni

Alia Rasouli

Jeugd & Gezinsprofessional / Trainer

Voor SO! Trainingsbureau biedt ik diverse groepsgerichte jeugdhulp in de daggroep, de jongens en meidengroepen en individuele trajecten. Sport, bewegen en kickboksen zet ik in als middel om doelen te bereiken.

Ik ben gediplomeerd in jeugdhulp en studeer begin 2022 af voor het Uitstroomprofiel Jeugd Werk (UJW) voor mijn SKJ registratie. Ik verdiep ik hierbij nog verder in complexe jeugdhulpvragen en cultuur sensitieve vraagstukken vind ik een uitdaging.

Tot slot ben ik voor het onderwijs inzetbaar voor studentenbegeleiding / coaching in sociale vaardigheden en faalangstreductie voor scholen.

Met de kennis en ervaring die ik heb en dagelijks op doe wil ik anderen helpen zodat zij ook kunnen groeien tot sterke individuen die zelfstandig verder kunnen.

Tot snel,
Alia

Simone Ganzevoort

Jeugd & Gezinsprofessional / Trainer

Ik heb tevens expertise in onderwijs: als leerkracht, trainer en trajectbegeleider. Ik heb de docentenopleiding Pedagogiek afgerond. Ik werk naast mijn werk bij SO! Sociaal Trainingsbureau ook 2 dagen als trajectbegeleider bij een middelbare school gericht op onderwijshulpvragen. Hierdoor heb ik ervaring in het trainen en begeleiden van leerlingen, klassen en groepen. Ik heb kennis van leerstrategieën en studievaardigheden.
Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten bij SO! Trainingsbureau!

Groetjes,
Simone Ganzevoort

Joëlla Grüttgen

Junior Jeugdprofessional / GGZ agoog

Mijn kracht is om goed aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de cliënten. Ik vind het belangrijk om een goede (vertrouwens)band aan te gaan met de cliënt, omdat je zo voor mijn gevoel samen meer kan bereiken.
Ik ben voor SO! Sociaal Trainingsbureau inzetbaar voor individuele trajecten in de jeugdhulp en psychosociale hulp in groepsverband.

Ik ben mij aan het specialiseren in complexe jeugdhulpvragen m.b.t. KOPP problematiek en LVB (afstudeerproject) en doe op dit moment onderzoek naar de positieve effecten van onze daggroep-opvang (B-SO Kids) bij SO! Trainingsbureau.
Ik ben zelf gediplomeerd MBO gespecialiseerde jeugdzorg en studeer nu af als HBO GGZ agoog. Ik ben breed inzetbaar en heb hart voor de doelgroep.

Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten!

Groetjes,

Joëlla

Nikee Vermaire

Senior Jeugd & Gezinsprofessional / Trainer

Ik werk met veel plezier in de Jeugdhulp. Vanuit mijn vorige werk ben ik gewend om samen met ouders en andere betrokkenen ervoor te zorgen dat een kind zich in een veilige omgeving kan ontwikkelen. Ik heb al veel expertise in huis in methodes gericht op beschermingsfactoren, en geschoold in CBI gericht op cultuur en trauma sensitief werken. Mijn werkervaring ligt in de jeugdhulp, Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV), jonge moedergroepen en gezinsbegeleiding gericht op een veilig opvoedklimaat.

In mijn werk ben ik doortastend en enthousiast. Ik vind het belangrijk dat ik laagdrempelig ben voor een jongere/kind, zodat een jongere of kind zich optimaal kan ontwikkelen.
Bij SO! Trainingsbureau ben ik voor jeugdhulp inzetbaar voor individuele trajecten en ouderbegeleiding. Tevens geef ik de psychosociale jeugdhulp groep voor meisjes. Voor de onderwijstak van SO! Trainingsbureau ben ik mij verder aan het specialiseren en geef ik voor het voortgezet onderwijs faalangstreductie training.

Ik hoop je snel te zien bij SO!
Nikee

Levi Tielkes

Senior Jeugd & Gezinsprofessional / Trainer

Ik heb ervoor gekozen om bij SO! Trainingsbureau te komen werken, omdat ik geloof in de kracht van maatwerk. Dat wil zeggen volledig aansluiten bij wat de cliënt en diens omgeving nodig heeft, want iedereen is verschillend en heeft dan ook baat bij een specifieke benadering. Echt luisteren naar wat je te zeggen hebt vanuit intrinsieke nieuwsgierigheid, betrouwbaarheid en enthousiasme is wat je van mij als SO! professional kunt verwachten.
Het is mijn missie om kinderen en gezinnen te begeleiden bij het aanpakken van hun problemen opdat zij weer in hun kracht komen te staan en vervolgens weer op eigen bene verder te kunnen. 

Zie ik je snel bij SO! Trainingsbureau?

Groetjes,
Levi

Violaine Jansen

Orthopedagoog / Regiebehandelaar

Ik zal aansluiten bij de intakegesprekken om kennis te maken met de cliënt en andere betrokkenen. Tijdens de intake zal ik samen met alle betrokkenen meedenken teneinde een zo passend mogelijke begeleiding/ondersteuning te kunnen bieden. Daarnaast blijf ik tijdens de trajecten betrokken voor het tussentijds bieden van advies of het geven van feedback. Jullie zullen mij wellicht dan zien bij evaluatiegesprekken of tussentijdse gesprekken.

Tot ziens,

Violaine

Mieke Pater

Administratieve kracht

Na mijn pensionering, ruim een jaar geleden, wilde ik mij graag nuttig maken in een maatschappelijk relevante organisatie. Ik ging op zoek en kwam al snel uit bij SO! Nu werk ik daar twee dagen per week op de achtergrond. Mijn voornaamste taak is om de vergoedingen bij gemeentes aan te vragen en te verwerken. Verder doe ik ondersteunende, administratieve werkzaamheden voor het team.

Muna

Junior Jeugdprofessional

Ik heb ervaring opgedaan op het gebied van coaching en één op één begeleiding van kinderen/jongeren. Mijn kracht ligt bij het versterken van de eigen kracht van jeugdigen. Ik zet alles op alles om het doel van de jeugdige en/of ouder te behalen. Door positief te blijven en warmte uit te stralen, bouw ik samen met de cliënt een band op en zo kunnen wij samen werken aan een betere toekomst.

Ik kijk er naar uit om je te ontmoeten. Ik hoop jullie graag te zien in de toekomst!

Imen

Junior Jeugdprofessional

Fatma

Junior Jeugdprofessional

Mijn hart gaat uit naar werken met kinderen/jongeren. Ik help anderen graag en ik streef ernaar om het beste uit iedereen te halen. Dit geeft mij veel voldoening. Mijn kracht is dan ook om individueel en in groepsverband hulp aan te bieden op maat.

Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten!

Fatma

Soumaia

Office manager

Ik kan goed plannen en organiseren wat handig is als ik snel moet schakelen tussen verschillende taken. Ik vind het ook fijn om met meerdere zaken bezig te zijn.

Voor al uw eerste vragen en afspraken inplannen kunt u bij mij zijn.

Mijn streven is om alles soepel te laten verlopen bij SO!

Manon

Jeugdprofessional i.o. ㅤ

Ik ben bij So!Traningsbureau gaan werken vanuit mijn passie voor het jeugdwerk. Bij mij staat het kind centraal! Ik geloof erin dat kinderen zelf inspraak kunnen hebben in het traject, om op deze manier ook de motivatie en zelfredzaamheid te vergroten. Via deze werkwijze werk ik weloverwogen aan de doelen met het kind en het systeem.

Ik heb werkervaring in het middelbaar onderwijs binnen de extra ondersteuning en trajectbegeleiding. Deze ervaring zet ik in tijdens mijn begeleiding die ik geef als jeugdprofessional. Ook komt dit goed van pas in de jeugdhulpvragen gericht op de jongeren in de leeftijd groep 8 en de overgang van de groep 8 naar de eerste klas. Ik ben geschoold Social Worker met het uitstroomprofiel UJW Jeugd Werk Work waarbij ik bij afronding ook mijn SKJ-registratie verkrijg vanaf juni 2022.

Ik kijk er naar uit om jullie te zien bij So! Trainingsbureau.

Groetjes,
Manon

Myra Borkent

EMDR therapeut

Als uw kind in het verleden (kan kort of langer geleden zijn) te maken hebt gehad met vervelende ervaringen, waar je nú nog last van hebt, kan het zijn dat er sprake is van een traumatische gebeurtenis. EMDR is een mooie en effectieve manier om deze gebeurtenis te verwerken. Doorgaans wordt er al veel resultaat bereikt met enkele sessies (3-8). Je kan bij deze ervaringen denken aan bijvoorbeeld pestervaringen, de scheiding (van ouders), een verbroken relatie, een verlieservaring of een verkeersongeluk. Maar ook bij bijvoorbeeld een laag zelfbeeld of onzekerheid kan EMDR ingezet worden.

In combinatie met de trainingen op sociaal emotioneel gebied kunnen we uw kind samen weer snel verder op weg helpen!

Amélie

Junior Jeugdprofessional

Binnen mijn  stage loop ik dinsdag mee met de meidengroep en zal ik af en toe meekijken met individule gesprekken. Naast mijn studie pedagogische wetenschappen hou ik mij erg graag met dans bezig. Tijdens de meidengroep zal dans ook zo nu en dan ingezet worden als middel om de individuele doelen van de kinderen te bereiken. Ik kijk uit jullie te ontmoeten! We gaan ervoor!

Cho

Hulphond!

Cho zetten we incidenteel (in overleg met ouders) in als hulphond. Op bezoek bij SO! Om even te knuffelen voor kinderen die dat fijn of gezellig vinden. Cho kan je echt even op je gemak laten voelen.

Soms komt Cho ook even met zijn baasje Nikee gezellig bij ons team als onze mascotte.

Even knuffelen met Cho. Wie wil dat nou niet als je Cho ziet? 

Esther

Trainer de Veilige klas & Rouwbegeleider

Trainingsbureau voor onderwijsopdrachten gericht op een veilig groepsklimaat.
Voor SO! Trainingsbureau in Jeugdhulp is Esther ook inzetbaar als rouwbegeleider bij:
ziekte, bij overlijden en rouwbegeleiding bij een echtscheiding (SKJ geregistreerd).

Esther stelt zich binnenkort via de website zelf aan u voor.

Benito

Teamcoach

Het is mijn passie om anderen te begeleiden in hun groei- en ontwikkelproces. Wat mij uniek maakt als coach is mijn humor, positieve drive en nieuwsgierigheid naar de mensen achter het probleem. Dit alles vind je terug in mijn werk als coach en zet ik in bij SO! Trainingsbureau.
Mijn naam is Benito Kaarsbaan. Mijn benaderingswijze als teamcoach voor SO! Trainingsbureau is
 direct, praktisch, persoonlijk en eenvoudig. ‘’Less is More’’. Ik heb ervaren dat de professionals van SO! Trainingsbureau door mijn benaderingswijze in korte tijd doeltreffende resultaten boeken in deze jeugdhulp en onderwijs praktijk. Coaching van mij is bedoeld voor alle mensen die de verbinding met zichzelf en de omgeving kwijt zijn en voor wie wil inzien dat problemen kansen zijn om te leren.
Tijdens het coachingstraject ligt mijn focus op B
ewustwording, Contact en Balans en ik stimuleer Competentie, Autonomie en Verbinding.

Contactgegevens

Aanmelden

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

 

© 2022 SoTraining – Realisatie door Web-Logic Webdesign