SO! Onderwijs

Onderwijsconsultancy, coaching en advies

Innovatie, onderwijsontwikkeling én toepasbaar in de praktijk.

Hoe organiseer je goed onderwijs? Hoe ontwikkel je talent? Hoe kun je leerlingen extra begeleiden zonder dat er meer hulpverlening nodig is? Als school kun je heel veel bieden in groepsgerichte en individuele trajecten. In samenwerking met de huidige zorgstructuur maar ook in kortdurende trajecten. Denk hierbij aan preventieve trainingen gericht op sociale vaardigheden, meidenvenijn, faalangst, prikkelgevoelige leerlingen. Maar ook aan COVID-trajecten gericht op eenzaamheid, motivatieproblemen en leerstrategieën en studievaardigheden.

Wij bieden coaching en begeleiding voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO en HBO. Hoe? ‘Actief doen is het beste denken’. En op maat, iedere leerling is uniek en heeft talent. We kunnen programma’s naar wens samenstellen.

SO! Expertise. SO! Trainingsbureau heeft een grote passie voor kwalitatief goed onderwijs. Daarbij worden wij ingehuurd op alle niveaus. In het creatief meedenken op beleidsniveau, in het vormgeven van onderwijsprojecten, projectleiderschap en coördinatie maar vooral gericht op de praktijk. Wij maken de vertaling naar het directe primaire onderwijsproces. En dit doen wij met succes.  Persoonlijk, op maat en in het creatief problemen oplossen.

SO! Praktijk. SO! Trainingsbureau heeft zowel advies, coaching als ook de vertaling naar de beroepspraktijk in huis. Advies in leren, creëren en implementeren.
SO! Trainingsbureau staat bekend om haar maatwerk. Daarbij is in onderwijsconsultancy, coaching en begeleiding de ervaring en expertise breed en vraaggericht. Zodat je direct handvatten hebt waar je mee verder kunt.

Video afspelen

Talentontwikkeling

SO! Trainingsbureau maakt het verschil in coachingstrajecten voor beroepsprofessionals, de leerling/ student, team en management. Direct advies en toepassen waar het vast loopt in de aanpak. We werken vanuit de positieve psychologie, talenten ontdekken en ontwikkelen en daarbij out of the box denken en schakelen om het resultaat te kunnen behalen. Talentontwikkeling is maatwerk en kan dankzij een open blik en vernieuwende, flexibele organisatie tot directe verbeteringen leiden. Voor de leerling/ student, de beroepsprofessionals en de organisatie.

Onderwijsopdrachten

SO! Trainingsbureau biedt psychosociale jeugdulp via laagdrempelige en praktische trainingen voor kinderen/ jongeren die snel resultaat kunnen geven. Daarbij werken wij met een duidelijke transfer naar de thuissituatie en school / vrije tijd om een optimaal effect te kunnen bereiken. We werken zowel vanuit onze praktijk / trainingsruimtes als ambulant op school. We werken voor onderwijsprojecten op basis van offerte, een op maat aanbieding naar wens van de school/ opdrachtgever. Ook particulier voor ouders met een onderwijshulpvraag en in sommige gevallen worden we ook via het SWV gevraagd een arrangement te verzorgen. Neem voor de mogelijkheden contact op. We denken met je mee.

Projecten onderwijs

“Project Z voor generatie Z, Studentenparticipatie en onderwijsvernieuwing m.b.t. vormgeven van beroepsprakijkonderwijs.”

21e eeuwse vaardigheden

Op maat onderwijsvragen

Onderwijsconsultancy

“Ontwikkelen / vernieuwen loopbaanbegeleiding”

Wil je mentoraat en loopbaanbegeleiding vernieuwen en verbeteren?

Advies op maat

“Train de trainer docententeams”

Gericht op het verbeteren van je trainerskills

Ondersteuning voor mentoren, docenten

Inspiratiedagen voor het team

“Project ‘De Veilige groep/ de Veilige klas”

Gericht op het verbeteren van het groepsklimaat.

Voor basis, VO, MBO en HBO!

Effectief en op maat

Methodes

 • De Veilige klas – groepsverband
 • De Veilige klas (combinatie) train de trainer
 • COVID projecten op sociaal emotioneel gebied ondersteuning basisonderwijs
 • COVID projecten op sociaal emotioneel gebied ondersteuning VO, MBO HBO
 • Onderwijsadvies en observaties
 • Faalangstreductie
 • Sociale vaardigheden
 • Somberheid en suicidegedachten binnen het onderwijs – train de trainer
 • Somberheid en suicidegedachten onder studenten – groepsverband
 • Meidenvenijn basisonderwijs, brugklas
 • Jongensgroep, sport en bewegen
 • Groep 8, brugklas training
 • Prikkelverwerking en concentratieproblemen – individueel
 • Prikkelverwerking, samenwerken kickboksen – groepsverband
 • Prikkelverwerking kickboksen groepsverband
 • Speel Doe Kleutercompetentie
 • Competentiegericht coachen
 • Studentencoaching
 • Loopbaanbegeleiding
 • Executieve functies

Expertise

SO! Trainingsbureau is CRKBO geregistreerd Lloyds register, onderwijs en trainingsbevoegd, ervaren coach en advies en tevens gediplomeerd in projectmanagement. Wij onderscheiden ons door de vertaling naar de directe beroepspraktijk, gericht op proces én de inhoud in de dagelijkse praktijk. Weloverwogen keuzes maken en samen overzien wat daar de effecten van zijn en samen met de professionals komen tot concrete acties.

 • Tweede graad docent Gezondheidszorg & Welzijn
 • Tweede graad docent Pedagogiek
 • Lerarenregister
 • CRKBO register (Hierdoor werken wij BTW vrij)
 • Gediplomeerd Projectmanagement 
 • Gecertificeerd competentiegericht coachen

Aanmelden

Voor meer informatie over de (mogelijkheden van) training en/of om je aan te melden kun je mailen naar info@sotrainingsbureau.nl. Of neem telefonisch contact met ons op.